VČIELKY (malá trieda)

Triedny učiteľ: Bc. Helena Šalmíková

                                Bc. Alena Veveričíková


V triede včielok prebehla v minulosti rekonštrukcia. Steny sú novo vymaľované, položila sa plávajúca podlaha a vymenili sa svietidlá. Trieda je uspôsobená tak, aby vyhovovala potrebám 3-4 ročných detí. v školskom roku 2021/2022 túto triedu navštevuje 10 dievčat a 7 chlapcov. Je vybavená novým moderným nábytkom, bohatou knižnicou a dostatočným priestorom na hry.