VČIELKY 

Triedny učiteľ: Michaela Kučavíková

Trieda Včielky je zmiešaná trieda a navštevuje ju 16 detí vo veku 5-6 rokov.