VČIELKY 

Učiteľky:  Jana Hujíková - triedna učiteľka

                     Mgr. Martina Kršková