Technický kútik

Materská škola s podporou nadácie KIA zariadila technický kútik v MŠ.

Tu deti spoznávajú pracovné náradie a učia sa manuálnym zručnostiam pri práci s rôznym materiálom.