RADA ŠKOLY

Rada školy: Ing. Eva Chrustová - predseda RŠ

                          Ing. Peter Zajac

                          JUDr. Zuzana Horňáková

                          Bc. Veronika Janičíková

                          Helena Nekorancová

                          Bc. Helena Šalmíková

                          Michaela Kučavíková


Štatút rady školy: