Veľká vďaka 

patrí pánovi Radovanovi Gleichovi, ktorý zabezpečil pre celú materskú školu hygienické potreby. 

Ďakujeme

V mene všetkých detí Materskej školy Svederník ďakujeme rodine Jozefa Čuraja, ktorá nám darovala nový televízor. Deti sa z neho veľmi tešia!

POĎAKOVANIE

V mene všetkých detí ďakujeme rodine Rovňanovej za superrýchle zabezpečenie nového piesku do oboch pieskovísk! 


Na školskom dvore nám pribudla nová futbalová brána. Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať rodine Markuliakovej za jej zakúpenie a osadenie. Chlapci z nej majú neskutočnú radosť a možno nám z nich vyrastú šikovní futbalisti. 

Ďakujeme rodine Dižovej za darovanie krásnej kuchynky. 

POĎAKOVANIE

Kolektív Materskej školy Svederník a hlavne deti, ktoré materskú školu navštevujú, sa chcú veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom.

- Mgr. Darina Farská (hojdačka, pastelky)

- Zuzana Melišová (sponzorský dar 100 € - zakúpenie hračiek, adventný svietnik)

Martina Personová (veselé rúška, medovníky)

- Ing. Roman Ďuračík (písacie potreby, fixky, pastelky, perá ...)

- Roman Hulka (montáž interaktívnej tabule)

- Zuzana Vicenová (vianočné obrusy do tried)

- Bc. Dušan Janičík (korková tabuľa, modelovacia hmota pre deti)

- Milan Borák (farebná laserová tlačiareň)

- Ing. Martin Markuliak (kancelárske kreslá, skrinka, písacie potreby, korkové tabule, farebné tonery      do tlačiarne, USB kľúč.

- Nikola Rišová (medovníčky)

- Bc. Dominika Šottníková (nádoba na pitný režim)

- Ing. Michal Zorkovský (nastavenie notebookov IKT poradenstvo)

Mgr. Igor Prigl (koberec do malej triedy)

- Milan Lisík (montáž skrine)

- Kristína Lisíková (oblátky a farby na zdobenie medovníkov)Srdečná vďaka rodičom a sponzorom,

ktorí finančne prispeli na akciách materskej školy, čím pomohli získať finančné prostriedky na zakúpenie novej interaktívnej tabule.

Ďakujeme a veľmi sa tešíme!  :)

Veľmi pekne ďakujeme

nemenovanému sponzorovi za finančný dar v sume 200€, ktorý sme použili na dofinancovanie farebnej laserovej tlačiarne. 

Poďakovanie patrí  

rodine Samka Čerňana za sponzorský dar reflexných prvkov pre MŠ a hračiek na Mikuláša! :)

Veľmi pekne ďakujeme

rodičom detí z veľkej Lienkovej triedy za dobrovoľný príspevok na kúpu knižnice! 


Ďakujeme

rodičom Oliverka Hajtmánka, ktorí prispeli svojím finančným darom na zakúpenie obchodíka  do malej - včielkovej triedy.