MOTÝLIKY 

Triedny učiteľ: Anna Kmecíková

                               Jana Hujíková

V školskom roku 2022/2023 navštevuje triedu MOTÝLIKOV 20 detí vo veku 4-5 rokov.        V tejto triede prebehla rekonštrukcia, je esteticky zariadená. Deti majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti prostredníctvom projektívnych metód v kútikoch triedy (obchod, kuchynka, konštrukčné centrum).  Vo výchove a vzdelávaní používame veľa rôznych didaktických pomôcok a hier.