MOTÝLIKY 

Učiteľky: Daniela Hranicová - triedna učiteľka

                    Bc. Alena Veveričíková