MOTÝLIKY (stredná trieda)

Triedny učiteľ: Michaela Kučavíková

                                Anna Kmecíková

V školskom roku 2021/2022 navštevuje triedu MOTÝLIKOV 23 detí vo veku 4-5 rokov.          Z toho je 12 dievčat a 11 chlapcov. V tejto triede prebehla rekonštrukcia, je esteticky zariadená. Deti majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti prostredníctvom projektívnych metód v kútikoch triedy (obchod, kuchynka, konštrukčné centrum).             Vo výchove a vzdelávaní používame veľa rôznych didaktických pomôcok a hier.