APRÍL

Aby v škole nebola nuda, vymysleli sme si pre deti akciu s názvom- Bláznivý apríl. 

Účasť je dobrovoľná a nič extra špeciálne netreba chystať. Hlavným cieľom je ZABAVIŤ SA!


PLETENIE VEĽKONOČNÝCH KORBÁČOV

8.apríla 2022 príde do našej materskej školy pán František Pokrývka, ktorý nám ukáže a naučí nás postup pletenia korbáča. Veď viete, čo sa za mlada naučíš... 

           V utorok 12.apríla pôjdeme na malú exkurziu a navštívime kravičky v LKV  s.r.o. Svederník. 

Dňa 25.apríla 2022 do materskej školy zavítajú hudobníci, ktorí nám hravou formou ukážu

 a naučia nás kam s odpadkami. Už sa veľmi tešíme!