OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy Svederník 21, Svederník oznamuje zákonným zástupcom detí,                      že ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

pre školský rok 2024/2025 si môžu prevziať: 

18.júna v čase od 12:00 -16:00 hod.

19.júna v čase od 12:00- 15:00 hod.

20.júna v čase od 8:00 - 15:00 hod.

Riaditeľka školy pri rozhodovaní postupuje podľa Správneho poriadku. Rozhodnutie doručí zákonným zástupcom dieťaťa: 

a) do elektronickej schránky, ak ju má zákonný zástupca aktivovanú,

b) ak nemá zákonný zástupca elektronickú schránku aktivovanú, rozhodnutie v listinnej podobe              si bude môcť prevziať osobne v materskej škole.

Mgr. Martina Kršková

riaditeľka MŠ

PROJEKT "Čítame pre radosť."

Aj naša Materská škola Svederník 21, sa v mesiaci október zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a získala finančné prostriedky na zakúpenie kníh pre deti predškolského veku, a to v celkovej výške 1000, - eur.Z nových publikácií sa veľmi tešíme! DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Materská škola pred zápisom detí do MŠ uskutoční 

"Deň otvorených dverí pre rodičov a deti". 

Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje deti do našej Materskej školy Svederník, sa môžu so svojimi deťmi priamo zúčastniť na činnostiach a edukačných aktivitách, prezrieť si priestory materskej školy   a spoznať naše pani učiteľky

 v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, a to 3.mája 2024 od 9:00 do 11:30 hod.

OZNAMY

Vážení zákonní zástupcovia, 


dňa 13.09.2023 (streda) bude materská škola ZATVORENÁ z dôvodu plánovanej odstávky elektriny. V tento deň budú mať deti riaditeľské voľno. Vyučovací proces bude obnovený vo štvrtok 14.09.2023. 

22.4. SVETOVÝ DEŇ ZEME

Pri príležitosti Dňa Zeme sa celý týždeň v MŠ venujeme témam o ochrane prírody. Máme radi našu planétu a prostredie v ktorom žijeme, záleží nám na jeho čistote a poriadku - práve preto sme sa rozhodli zorganizovať dopoludňajšiu brigádu, ktorá sa bude konať v piatok 21.4.2023.

Prosíme rodičov, aby v piatok svojim deťom priniesli do MŠ pracovné oblečenie, pracovnú obuv a kto má, tak aj rukavice.

Získanie grantu 

Materská škola Svederník sa zapojila do grantovej výzvy 

Nadácie Kia Slovakia s projektom "Ockova pravá ruka" v programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2023. 

S projektom uspela a získala grant na vybavenie vo výške 2999 eur.  

Projekt je zameraný na rozvoj manuálnych zručností, technického myslenia, tvorivosti a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách.

22.5. deň vody

Voda je to najvzácnejšie čo máme. Bez vody by neexistoval život. 

KARNEVALMilé mamy, krstné mamy, staré mamy, milí otcovia, krstní otcovia a starí otcovia! Srdečne vás pozývame na vystúpenie detičiek z materskej školy, ktoré sa uskutoční 20.5.2022 v priestoroch kultúrneho domu. 


Veľmi sa na Vás tešíme!

Turistická vychádzka 

Čo tak zbaliť batohy a vybrať sa spoznať okolité vŕšky? Presne toto máme v pláne 13. mája.2022.

Zraz bude o 16:00 hod. pred materskou školou.

Spoločne sa vyberieme na rozhľadňu vo Svederníku.

Okrem občerstvenia je ešte dôležité je pribaliť dobrú náladu.

To bude super zábava! 

Stavanie mája

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne? Pálenky červenej do krbky zelenej. Máj, máj, máj, zelený

pod oblôčkom sadený.

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku 1. mája 2022, si v spolupráci s obecným úradom postavíme v našej materskej škole máj. Vyzdobíme ho a porozprávame sa o tomto krásnom sviatku, pripomenieme si tradície, zaspievame si, zatancujeme...

Juj, ale bude veselo!

Červená a modrá a zelená a žltá!

Dňa 25.apríla 2022 do materskej školy zavítajú hudobníci, ktorí nám hravou formou ukážu a naučia nás kam s odpadkami. Už sa veľmi tešíme!
 


PLETENIE VEĽKONOČNÝCH KORBÁČOV

8.apríla 2022 príde do našej materskej školy pán František Pokrývka, ktorý nám ukáže a naučí nás postup pletenia korbáča. Veď viete, čo sa za mlada naučíš...
Aby v škole nebola nuda, vymysleli sme si pre deti akciu s názvom- Bláznivý apríl. Účasť je dobrovoľná a nič extra špeciálne netreba chystať. 

Hlavným cieľom je ZABAVIŤ SA!KARNEVAL

Všetkým deťom - veľkým/malým na známosť sa dáva,

že sa v našej MŠ chystá nevídaná sláva.

Karneval sa bude konať, pripravte si masky, z chlapcov budú hrdinovia, z dievčat zasa krásky. Všetky deti pozývame na náš karneval.

KEDY? 22.2.2022 v dopoludňajších hodinách

KDE? V triede včielok, motýlikov a lienok.

Už teraz sa tešíme na všetky karnevalové masky!

Rodičia, ktorí sa rozhodli poukázať 2% z dane našej MŠ, nájdu všetky potrebné informácie a tlačivá TU.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovalo projekt

 "Múdre hranie" do ktorého sa zapojila aj naša MŠ. 

Podarilo sa nám získať finančné prostriedky vo výške 1000,- €. 

Tieto financie budú použité na kúpu detských kníh a rôznych didaktických pomôcok. 

Veľmi sa tešíme!


KARNEVAL

V pondelok 15.2.2021 dopoludnia sa v našej MŠ bude konať KARNEVAL

Rodičia môžu svojím deťom priniesť masky. Deti budú mať prichystané malé občerstvenie. Spoločne sa zabavíme a zatancujeme si. 

Už sa veľmi tešíme! 

Návrat detí do MŠ!

Vážení rodičia,
od pondelka 08.02. 2021 je možný návrat detí do materskej školy. Podmienkou je negatívny test jedného z rodičov, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. Obec Svederník uskutoční 06. 02. 2021 testovanie na COVID-19, podrobné informácie nájdete na stránke obce.

Ak vaše dieťa nenastúpi do materskej školy, je potrebné ho odhlásiť zo stravy.

Prosím Vás, sledujte naďalej oznamy, situácia sa neustále mení.


Čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné doložiť pri nástupe žiaka do školy:

  •                             Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie  (8a)

ŠKOLY POKRAČUJÚ AKO DOTERAZ

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. To znamená:

Materské školy budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie formou homeoffice.Otvorené by pre žiakov takýchto rodičov mali byť aj školské kluby detí pre prvý stupeň základných škôl.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Termín jarných prázdnin sa meniť nebude. 


!!!!! OZNAM !!!!!

Zisťovanie záujmu o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 18.01.2021.

Zákonní zástupcovia z kritickej infraštruktúry a tí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, ktorí nevyhnutne potrebujú umiestniť dieťa do MŠ, nech svoje dieťa prihlásia najneskôr do 15.01.2021 do 12.00 hod prostredníctvom emailu na adresu :  

ms21.svedernik@gmail.com

Zákonní zástupcovia mailom doložia na adresu MŠ aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domu,spolu s vypísanými tlačivami o bezinfekčnosti.


V tomto týždni sa vykonáva dôkladná dezinfekcia ozónom  a čistenie priestorov MŠ a ŠJ kvôli prevencii nákazy

 COVID-19.


Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. 

Zákonní zástupcovia z kritickej infraštruktúry a tí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, ktorí nevyhnutne potrebujú umiestniť dieťa do MŠ, nech svoje dieťa prihlásia prostredníctvom emailu na adresu:

ms21.svedernik@gmail.com

V prípade neotvorenia MŠ majú rodičia nárok uplatniť si pandemickú OČR a to od 11. do 18.1.2021. 


DÔLEŽITÝ OZNAM A ROZHODNUTIE RÚVZ, TÝKAJÚCE SA TRIEDY LIENOKMŠ počas jesenných prázdnin OTVORENÁ!

Dnešné zmenené vyhlásenie ministra školstva: 

 ZMENA PRE MATERSKÉ ŠKOLY 

 Dňa 27.10.2020 pribudlo na stránku ministerstva usmernenie k postupu materských               a základných škôl. 

* Najväčšia zmena nastane pre materské školy. Tie budú počas jesenných školských prázdnin fungovať ako doposiaľ - v prevádzke. 

* Závisieť to bude od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí. Prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.

* Zriaďovateľ môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy. 

* V čase riadnej prevádzky môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej/materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

* Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.Pobyt v exteriéri detí materských škôl sa počas tohto obdobia odporúča realizovať najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce.

* Ak škola nemá školský dvor, resp. extravilán obce je vo veľkej vzdialenosti od budovy školy, pobyt v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.


 Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti        a dorast. 

Manuál opatrení súvisiacich s COVID-19 aktualizovaný 30.09.2020 :

Ranný filter, otázky a odpovede:Usmernenie k nástupu do MŠ

Nástup do MŠ v školskom roku 2020/21 je dňa 02.09.2020

Prevádzka MŠ je v čase od 06:30 - 16:00 hod.

Rodičia sú povinní priviesť svoje deti do MŠ najneskôr do 07:45 hod.

Deti je môžné si z MŠ vyzdvihnúť od 14:30 hod.


V rámci opatrení súvisiacich s COVID-19 je pri vstupe do MŠ zákonný zástupca povinný použiť dezinfekciu rúk a taktiež sa chrániť rúškom, pričom svoj pohyb v MŠ obmedzí na minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

Deťom bude vykonaný ranný filter a meraná telesná teplota. Do MŠ si dieťa so sebou nesmie priniesť žiadnu hračku.


Na informačnej nástenke vo vestibule MŠ zákonní zástupcovia nájdu potrebné informácie o zaradení detí do jednotlivých tried. Každá trieda má vlastnú šatňu, v ktorej sa bude nachádzať zoznam rozdelenia skriniek.


Zákonní zástupcovia sú povinní v prvý deň nástupu do MŠ dieťaťu priniesť :

○ prezuvky (nie crocsy)

○ pyžamo

○ náhradné oblečenie

○ rúško


Žiadame zákonných zástupcov aby so sebou taktiež nezabudli priniesť vyplnené potrebné dokumenty ("Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka" a "Vyhlásenie zákonného zástupcu", ktoré nájdete v prílohe oznamu uvedeného nižšie). Kto tak nespraví, musí ich vyplniť na mieste pred odovzdaním dieťaťa do triedy.


Odporúčania pre lepšiu adaptáciu dieťaťa na vstup do MŠ nájdete TU:


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania   v MŠ pre školský rok 2020/2021

Príloha č.3 :

Príloha č.4 :
V tomto týždni sa vykonáva dôkladná dezinfekcia ozónom a čistenie priestorov MŠ a ŠJ pred otvorením prevádzky školy, kvôli prevencii nákazy COVID-19.