DECEMBER


MIKULÁŠ SPOJENÝ 

S VIANOČNOU BESIEDKOU


Milí rodičia, súrodenci, babky, dedkovia, tety

a strýkovia! 

Dňa 05.12.2020 aj k nám zavíta Mikuláš, preto vás srdečne pozývame do Kultúrneho domu vo Svederníku, kde jeho príchod budeme spoločne očakávať. Chvíle čakania si spríjemníme vystúpením detí z našej materskej školy, ktoré si pre Mikuláša pripravili veľa pekných básničiek a pesničiek. 

Veľmi sa na vás tešíme!