KONTAKT NA ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ

Telefónne číslo: +421 41 5696 292

E-mail: jedalen@azet.sk

Od 1.9.2021 používa školská jedáleň nový program www.strava.cz .

Rodič/zákonný zástupca dieťaťa dostane vygenerované heslo, cez ktoré svoje dieťa           zo stravy odhlási alebo prihlási. Toto heslo dostane rodič/zákonný zástupca osobne           vo štvrtok 2.9.2021 u vedúcej školskej jedálne.


                   Ak chce zákonný zástupca odhlásiť dieťa zo stravy, môže tak urobiť                                 aj prostredníctvom SMS na t.č. 0910 727 708.

Musí tak urobiť do 7:00 hod. ráno

Treba uviesť meno dieťaťa a dátum, od kedy do kedy je odhlásené. 

Na SMS neodpovedáme!

Odhlasovanie prostredníctvom SMS bude možné len do 30.11.2021!

V prípade, že nestihnete zrealizovať odhlášku, obed si môžete vyzdvihnúť do obedára 

u vedúcej kuchyne v čase od 11:15 hod. do 12:00 hod.