KONTAKT NA ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ

Telefónne číslo: +421 41 5696 292

E-mail: jedalen@azet.sk

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy sa realizuje prostredníctvom aplikácie www.strava.cz .

Rodič/zákonný zástupca dieťaťa dostane vygenerované heslo, cez ktoré svoje dieťa           zo stravy odhlási alebo prihlási. Toto heslo dostane rodič/zákonný zástupca osobne           u vedúcej školskej jedálne.

V prípade, že nestihnete zrealizovať odhlášku, obed si môžete vyzdvihnúť (iba prvý deň neprítomnosti dieťaťa  v materskej škole) do obedára. 

u vedúcej kuchyne v čase od 11:15 hod. do 12:00 hod.

Ak sa dieťa nezúčastní výchovno- vzdelávacieho procesu a nie je zo stravy odhlásené, zaniká mu nárok na dotáciu a bude mu účtovaná suma v plnej výške stravného.