LIENKY (veľká trieda)

Triedny učiteľ: Jana Hujíková

                               Mgr. Martina Kršková

Triedu Lienok v školskom roku 2021/2022 navštevujú najstaršie deti predškolského veku      5-6 rokov. Trieda je svetlá a priestranná, nachádza sa na poschodí. Vybavená je interaktívnou tabuľou, klavírom, novou knižnicou, rôznymi hračkami a inými edukačnými pomôckami. Vedľa triedy sa nachádza stála spálňa. V školskom roku 2021/2022 túto triedu navštevuje 11 dievčat a 14 chlapcov.