LIENKY 

Triedny učiteľ: Bc. Helena Šalmíková

                               Mgr. Martina Kršková

Triedu Lienok v školskom roku 2022/2023 navštevujú najstaršie deti predškolského veku      5-6 rokov. Trieda je svetlá a priestranná, nachádza sa na poschodí. Vybavená je interaktívnou tabuľou, klavírom, novou knižnicou, rôznymi hračkami a inými edukačnými pomôckami.