LIENKY 

Učiteľky: Michaela Kučavíková - triedna učiteľka

                   Anna Kmecíková