TRIEDY

V školskom roku 2022/2023 navštevuje našu materskú školu 71 detí, ktoré sú podľa veku 

rozdelené do štyroch tried: LIENKY, VČIELKY, MOTÝLIKY, SOVIČKY

                Včielky 

                  Motýliky

             Lienky 

Sovičky