TRIEDY

V školskom roku 2023/2024 navštevuje našu materskú školu 70 detí, ktoré sú podľa veku 

rozdelené do štyroch tried: LIENKY, VČIELKY, MOTÝLIKY, SOVIČKY

                Včielky 

                  Motýliky

             Lienky