TRIEDY

V školskom roku 2023/2024 navštevuje našu materskú školu 70 detí, ktoré sú podľa veku 

rozdelené do štyroch tried: LIENKY, VČIELKY, MOTÝLIKY, SOVIČKY

                Trieda: Včielky 

                  Trieda: Motýliky

             Trieda: Lienky 

Trieda: Sovičky

Telocvičňa

V spolupráci s obcou a sponzorom sa nám podarilo vybudovať pre deti novú telocvičňu, určenú pre rôzne        na športové aktivity. Deti si tento priestor veľmi obúbili        a rady v nej trávia čas. 

Technický kútik

Materská škola sa zapojila do projektu spoločnosti KIA Slovensko a s projektom "Ockova pravá ruka"sa nám podarilo získať grant na vybudovanie a zariadenie technickej miestnosti pre deti. V nej deti spoznávajú pracovné náradie a učia sa manuálnym zručnostiam pri práci s rôznym materiálom.