Sovičky

Učiteľky: Mgr. Helena Šalmíková - triedna učiteľka