Dokumenty na stiahnutie


Potvrdenie od lekára:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka:

Výnimka z karantény: 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa: 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: 

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku: 

Splnomocnenie pre vybratie dieťaťa z MŠ: