Školský poriadok

Hodnotiaca správa 2022/2023

Dokumenty na stiahnutie


Potvrdenie od lekára:

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: 

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku: 

Splnomocnenie pre vybratie dieťaťa z MŠ: