O nás

Naša materská škola sa nachádza v príjemnom prostredí obce Svederník. Kapacita materskej školy je 70 detí, rozdelených do štyroch tried, podľa ich veku. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov.

Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Kolektív MŠ tvorí 7 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. Našim zriaďovateľom je obec Svederník. Súčasťou školy je veľký areál, ktorý poskytuje deťom dostatok priestoru na hry, zábavu          aj oddych. V areáli školy sa nachádza aj altánok a detské ihrisko. Pre deti je počas roka pripravených množstvo aktivít, podujatí a hier v spolupráci so školou, rodinou, obcou a inými inštitúciami. Súčasťou materskej školy je aj školská jedáleň, kde je pre deti zabezpečená celodenná strava.

Zriaďovateľ: 

                                        Obec Svederník

                                        Starosta: Mgr. Roman Lisický

                                        Riaditeľka školy : Mgr. Martina KrškováTriedy v školskom roku 2023/2024 :

Lienky - Michaela Kučavíková

                   Anna Kmecíková

Včielky - Jana Hujíková

                    Mgr. Martina Kršková

Motýliky - Daniela Hranicová

                        Bc. Alena Veveričíková

Sovičky - Mgr. Helena Šalmíková