O nás  

Naša materská škola sa nachádza v príjemnom prostredí obce Svederník. Kapacita materskej školy je 65 detí, rozdelených do troch tried, podľa ich veku. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. 

Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Kolektív MŠ tvorí 6 pedagogických a 4 nepedagogickí zamestnanci. Našim zriaďovateľom je obec Svederník. Súčasťou školy je veľký areál, ktorý poskytuje deťom dostatok priestoru na hry, zábavu aj oddych. V areáli školy sa nachádza aj altánok a detské ihrisko. Pre deti je počas roka pripravených množstvo aktivít, podujatí a hier v spolupráci so školou, rodinou, obcou a inými inštitúciami. Súčasťou materskej školy je aj školská jedáleň, kde je pre deti zabezpečená celodenná strava.


Zriaďovateľ: Obec Svederník

Starosta:  Mgr. Roman Lisický

Riaditeľ školy : Mgr. Martina Kršková 

Telefónne číslo : +421 41 5696 108 

E-mail : ms21.svedernik@gmail.com 

Facebook : MŠ Svederník

Triedy v školskom roku 2021/2022 :

                   Lienky (5-6 ročné deti)  -  Mgr. Martina Kršková

                                                                           Jana Hujíková

                   Motýliky (4-5 ročné deti)  -  Michaela Kučavíková

                                                                                Anna Kmecíková

                   Včielky (3-4 ročné deti)  -  Bc. Alena Veveričíková

                                                                            Bc. Helena Šalmíková


Nepedagogickí zamestnanci : Helena Nekorancová

                                                               Zuzana Vicenová

Vedúca školskej jedálne : Stanislava Mačáková

Zamestnanci školskej kuchyne : Monika Urbánková